Ali Aksoy – Ceylan Bakıcısı ( Ceylan Semahı ) Sözleri

YouTube player

Ceylan Bakıcısı ( Ceylan Semahı )
Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim

Ceylan Bakıcısı ( Ceylan Semahı )

Ceylanlar içinde dünyaya geldim,
Ahu gözlerimde seyranım Ali
Endazem kusursuz, boylu boyunca
Mizanım tamamdır, hayranım Ali

Dere kenarında gezer yürürüm,
Bayırdan bayıra zıplar dururum,
Ya Hu deyi misk-i amber sürerim,
Ağzım var dilim yok fermanım Ali

Aslanlar peşime düştü zamansız,
Kaçtım da yoruldum kaldım amansız,
Ben sana neyledim dinsiz imansız
Gel yetiş imdat et dermanım Ali

Bir dergah bahçesi çıktı önüme,
Ak sakallı bir er durdu yönüme,
Tutup yakaladı, kıyma canıma
Sardı yaralarım lokmanım Ali

Adı Hacı Bektaş, pirlerin piri,
Saldı da bahçeye dedi gez yürü
Orda kırk aslandan yanaştı biri
Dedi sakın korkma Rahman’ım Ali

Öptü de alnımdan korkmadım vallah,
Dostu gördüm onda Euzu Billah
Seyirtti aslanlar eyledi semah
Dediler Ya Süphan cananım Ali

Adı güzel kendi güzel yaradan,
Dinleyip dersini aldım buradan
Ben de bu katara girdim aradan
Yolum yönüm dinim imanım Ali

Pirim Hacı Bektaş, ne güzel pirsin,
Hakk ile Hak olmuş, ziyade ersin
Himmet, Derviş Ali sırrına ersin
Medet Şah-ı Merdan Aslan’ım Ali