Ali Aksoy – Hubyar Sultan Ocağı

Ali Aksoy – Hubyar Sultan Ocağı

YouTube player

Hubyar Sultan Ocağı

Hubyar Ocağında Pir divanında,
Tarik-i Nazenin izi var canım,
Kara kazan kaynar dört bir yanında,
Cümle aşıkların közü var canım

Canım derler cana, canan bilirler,
Çıkıp Horasan’dan, Hoy’dan gelirler,
Aşk ile dertlere derman olurlar,
Yesevi Ata’nın özü var canım

Derviş Ali mecnun döner erenler,
Allah Allah Kırklar, çarka girenler,
Hubuyar Dede’nin yüzün görenler,
Yüzünde Ali’nin yüzü var canım…

Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim

HUBYAR SULTAN KİMDİR ?

Hubyar Sultan veya Hubyar Sultan Dede, 16. yüzyılda yaşamış Alevî-Bektâşî Türkmen Pîr ve Şeyhi olup, Alevîlerin Türkmen Pîr ve Şeyhi olan Seyyid Hacı Bektaş Velî’nin Alevî-Bektâşî tarikatına mensup büyük Alevî-Bâtınî tasavvuf alimlerindendir. Celali isyanları sırasında Tokat ili Almus ilçesi Hubyar köyüne geldiği ve burada türbesi bulunan Alevî Türkmen ocağı olan Hubyar Ocağının kurucusu olarak bilinen kişidir. Ayrıca Hubyar Sultan’ın Anadolu’ya geldikten sonra Antalya tarafında konakladıktan sonra Tokat Erkilet isimli köye yerleştiği de iddia edilmektedir.

Hubyar Sultan’ın bu kadar tanınmasının bir nedeni ise Ahmed Yesevi ile aynı kişi olduğu iddialarına dayanır. Hubyar Sultan Tokat ilinin yüksek dağlık kesimlerine ailesi ile birlikte Celâli isyanlarının bastırılmasında yapılan katliamlar nedeniyle taşınmıştır.

Detaylı bilgiler için bakınız:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hubyar_Sultan

https://www.alikenanoglu.net/hubyar-sultan-kimdir/

https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=626:hubyar-oca-ve-hubyar-sultan-dede

Değerli dostlar,
Daha hızlı bir şekilde eser üretebilmek için, bir Patreon sayfası açtım. Destek almadan ol(a)mayacak bu iş… Bestelerim, şiirlerim, yazılarım, nerede neyi yapıyorum, hangi eser üzerinde çalışıyorum, yazdıklarımın arka planı, hikayesi, Grup Orhun’da yapıp ettiklerimiz, konser kayıtları, sahne arkası, stüdyo içi, bireysel çalıp söylemeler, sorular ve cevaplar ve sair bundan sonrasına dair her ne var ise paylaşımlarımın çoğunu burada yapacağım. Beklerim efendim…

https://www.patreon.com/aliaksoy

PATREON Nedir, nasıl kullanılır ?

Patreon, dünyanın en yaygın kullanılan kitle fonlama kuruluşudur. Kamuya yaralı projeler, ekipler, sanatçılar, yazarlar destek olmak isteyen insanlar tarafından aylık küçük ödemelerle desteklenir. Tiers adı verilen destekleme paketlerinden birini seçip katkı sağlamaya hemen başlayabilir, dilediğiniz zaman da bu işlemi durdurabilirsiniz. Gelişmiş ülkelerde çok yaygın olarak kullanılan kitle fonlama sistemi ülkemizde yeni yeni anlaşılmaya ve tanınmaya başlamıştır.

Ayrıca farklı kanallarda yüklü olan bestelerime ve şiirlerime topluca ulaşmak için şu adrese bakabilirsiniz:

http://antalyatv.com/category/yazarlar-konusmalar/ali-aksoy/ali-aksoy-besteleri-siirleri/

Yazı ve konuşmalarım için şu adrese bakabilirsiniz:

http://antalyatv.com/category/yazarlar-konusmalar/ali-aksoy/ali-aksoy-yazilari-konusmalari/