Derviş Yolu – Ali Aksoy

YouTube player

DERVIŞ YOLU SÖZLERİ

Anam yer yüzüdür babam gökyüzü,
Adım Ali, ismim uludan gelir,
Yer gök yaradanı Rahman bilmişim,
İsa’nın dilinde Eli’den gelir

Bu yolu yordamı bildiğim gündür,
Cennet ü cehennem virane handır,
Bu yolun menzili bahr-i ummandır,
Cümle pir ehlullah veliden gelir

Dehrin vadisinde akar gideriz,
Hakkın suretine bakar gideriz,
Hiçlik kandilini yakar gideriz,
İkrarımız kal-u beliden gelir

Biz canı canandan ayrı bilmedik,
Mahluku insandan gayrı bilmedik,
Dava gütmedik de dava bulmadık,
İkramımız zat-ı Ali’den gelir

Derviş Ali bu yol, bir ulu yoldur,
Tütüsü misk amber tazecik güldür
Aşk ile sarhoşuz yar Ali doldur,
Şerbet Hak Muhammet Ali’den gelir

Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim