Mumyalama ve öldükten sonra dirilme inancı ilk defa nasıl ortaya çıktı ?

Konu ile ilgili bir video:

Mumyaların Gizemli Tarihi | Bulunan İlginç Mumyalar ve Mumyalama İnançları

YouTube player

Bilinen yazılı kayıtlara göre “ölümden sonra yaşam inancı” ilk defa Antik Mısır’da ortaya çıkmıştır. Gerçekten Mısır kayıtlarında bulunan ve “Ölüler Kitabı” olarak isimlendirilen yazıtlara göre, Firavunlar tanrı soyundandır ve öldükten sonra dirilip büyük Tanrıların yanına gideceklerdir. İşte “Mısır Ölüler Kitabı” Firavunların ölümlerinden sonra yaşanacak bu yolculuğun detaylarını verir.

Sümer Uygarlığı ve onların Tanrılar panteonu olan Anunnakiler hakkında bir çok kitap yazmış bulunan Zekheria Shitzin‘ın “Gökyüzüne Merdiven” isimli kitabında, Antik Mısır Ölüler Kitabına atıfla bir çok bilgi bulunuyor. Bu kitabelerde, Firavunların Tanrılara doğru olan yolculukları detaylı olarak anlatılmış.

Zekheria Zhitzin’in ilgili kitabından özetin özeti şeklinde bir bilgi vermek gerekirse; Firavun’un ruhu diriliyor, Nil nehrinden bir kayık ile Sina yarım adasına geçiyor. Orada bir çok göksel görevlinin gözetiminde bir sınamadan geçiyor. İyilikleri, kötülükleri tartılıyor ve eğer Tanrılar katına yani göklere, Zekheria Shitzin’in Anunnaki anlatısına göre Nibirhu gezegenine gitmeye hak kazanmışsa, Sina yarımadasında bulunan gizli bir yerdeki (Shitzin’e göre burası bir uzay üssü) bir araçla göklere çıkıyor.

Şu konu önemli ki, ölüler kitabına göre Firavun’un ruhunun sağ salim sınavdan geçip göklere çıkabilmesi için vücudunun da sağlam olması gerekiyor. İşte, mumyalama geleneğinin çıkış noktası bu inançtır. Yani Firavun’un göksel yolculuğu için vücudunun sağlam tutulması.

İlk olarak Antik Mısır’da ortaya çıkan bu inanç (Zekheria Shitzin’e göre bu inanç Tanrı Marduk tarafından ortaya atılmıştır) sonradan başka milletlere ve dinlere farklı varyasyonlarla yayılıyor.

Yazı devam ediyor…