Ali Aksoy – Evlad-ı Resul Sözleri

YouTube player

EVLAD-I RESUL
Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim

EVLAD-I RESUL

Dediler şu Dede’nin ilm-ü irfanı yoktur,
Resul soyu olsa da yolu erkanı yoktur

Bilmiyorsan sus gönül, sus da kötü söyleme,
Sus da Allah aşkına emek zayi eyleme

Şart saymamış Kitap’ta Ehl-i Beyt sevgisine,
Susar dudu dilliler Resul’e saygısına

Ayn-ı Cem erenleri, ol Hakk’ın temsilidir,
Kuşatıp Arş ü Meydan, söz söyleyen dilidir

Nice durgun denizler gök çerağdan ışk alır,
Buhur olur bedeni rüzgarlardan aşk alır

Hü kabaran denize, Hü ilmine illa Hü,
Yedi güneş neylesin, aşkı yakar billa Hü

Hidayet kimden gelir, kime gider bilmezsin,
Gah mürşit gah talipten devran eder bilmezsin

Cümle can birliğini Tanrı’dan başka sanma,
Zuhur eder eyninde, avam deyip de kanma,

El öperken el verir, talipler mürşidine,
Cümle canın bu türlü şaştın mı irşadına,

Derviş Ali aşk olsun, selam olsun ihvana,
Bu yol sahipsiz kalmaz, selam çark-ı devrana