TÜRK HUKUK VE SİYASAL KÜLTÜRÜNDE DEVLET ANLAYIŞI – MUSTAFA AKSOY

HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK BÖLÜMÜ

TÜRK HUKUK VE SİYASAL KÜLTÜRÜNDE DEVLET ANLAYIŞI
(BİTİRME PROJESİ)

Hazırlayan:
Mustafa AKSOY

DANIŞMAN
Prof. Dr. Abdülmecit NUREDİN
Gostivar/Kuzey- MAKEDONYA – 2021

Kitap devam ediyor…